Menu Djokja Volgende - Wat is Djokja Vorige - Nieuw Verantwoording


Deze pagina’s zijn samengesteld door het Nederlands Informatie Platform Djokja Zilver (NIPDZ).


NIPDZ

Het NIPDZ is een groep djokjaliefhebbers die het gezamenlijk belang wil bevorderen door het geven van informatie en het behulpzaam zijn bij de instandhouding van het Nederlands-Indisch erfgoed uit Kota Gede.
Er zijn geen leden en geen sponsoren. Onderlinge contacten worden onderhouden op onregelmatige tijdstippen en op informele basis.

Alle bijdragen zijn welkom.

Wij willen een compact overzicht geven van uiteenlopende aspecten van djokjazilver en relevante verbanden met aangrenzende interessegebieden. Tevens kunnen wij hier intermediair zijn tussen gelijkgestemden.
Gegevens worden ontleend aan bijdragen van individuele medewerkers en het Onderzoeksproject Djokjazilver (OPDZ).
Boven


Vormgeving: Inhoud en uiterlijk van deze pagina's

Voor ons is dit ook allemaal betrekkelijk nieuw. Omdat we snel van start wilden gaan, hebben we gekozen om eerst een eenvoudige opzet te maken.
Misschien dat het later allemaal een beetje verfraaid kan worden.
Om te beginnen plaatsen we de belangrijkste bladzijden en proberen we de aardigheid erin te houden door veel voorbeelden (kijk in de
vitrine) te laten zien. Regelmatig zullen we nieuwe tekst en plaatjes toevoegen.
Boven


Schrijfwijze

Djokjazilver -kortweg djokja- is afgeleid van Djokjakarta, de toenmalige naam van de hoofdstad van het sultanaat waarin Kota Gede lag (dat overigens als enclave ooit bestuurlijk tot Solo/Soerakarta behoorde). Tegenwoordig heet de stad Yogyakarta (ook wel Jogja, Jogjakarta, enz.).
Bij de tentoonstelling in het Tropenmuseum is gekozen voor de internationale term yogya. Andere schrijfwijzen die ook wel gebruikt worden zijn jocja, djocja, djokdja, jogja, jogya, djocjo.
Voor de duidelijkheid houden wij vast aan de meestvoorkomende Nederlandse term djokja, niet alleen vanwege de historie, maar ook omdat veruit de grootste belangstelling vanuit Nederland komt. Op dezelfde manier gebruiken we de gangbare spelling uit de koloniale tijd voor betjak (in plaats van becak), Boroboedoer (in plaats van Borobudur), enz.
Alleen voor namen en adressen in het huidige Indonesië moeten wij soms de huidige werkelijke schrijfwijze gebruiken.
Boven


Copyright

Tenzij anders vermeld behoort het copyright aan NIPDZ en/of de particuliere verzamelaars die de bijdragen hebben geleverd. Kopiëren voor eigen gebruik is toegestaan. Overname en/of vermenigvuldiging met winstoogmerk is niet toegestaan.
Boven

Menu Djokja Volgende - Wat is Djokja Vorige - Nieuw Pagina: 23 december 2006