Menu Djokja Terug - Ontstaan van Djokja Mary Agnes van Gesseler Verschuir - Pownall


Autoritje fam.v.Gesseler Verschuir in 1915
 Autoritje Fam. v. Gesseler Verschuir (midden: nichtje) 1915
Rond 1875 kwam Clifford Pownall naar Indië en werd hoofd van de Telegraaf Maatschappij. Ook stichtte hij in Banjoewangi de eerste ijsfabriek in Indië. Niet lang na zijn aankomst ontmoette hij Sarah Carapiet, een zeven jaar oudere weduwe met vier kinderen uit haar eerste huwelijk. Samen kregen zijn nog drie kinderen. Eén daarvan was Mary Agnes (Agnes) geboren in 1882 in Banjoewangi.

Agnes trouwde na een eerder mislukt huwelijk met de politicus Job van Gesseler Verschuir die gouverneur van Djokjakarta werd. Ze raakten bevriend met de Sultan van Djokjakarta. In deze tijd kregen zij vaak geschenken uit de Kraton (het paleis van de sultan), waaronder een massief gouden schaal die nog steeds in bezit is van de in Londen woonachtige dochter van Agnes. Een ander geschenk, een zilveren doos, is nu nog in bezit van de in de Verenigde Staten wonende kleindochter Sonja Schulz - Verploegh Chassé.

In deze tijd ontstond ook de interesse van Agnes voor de kwijnende zilverindustrie van Kota Gede.
Ze stimuleerde de zilversmeden om de kwaliteit te verbeteren, meer gewilde modellen te produceren en meer variatie aan te brengen in de motieven. Naast de standaard motieven als de lotus, de dubbele pauw en de garoeda liet zij foto's en tekeningen maken van tempelversieringen om zo nieuwe motieven te kunnen aandragen.

Advertentie Pakarjan Ngajogyakarta
 Advertentie Pakarjan Ngajogyakarta
Ze vroeg aan de sultan om een stukje grond voor de bouw van een showroom voor het zilverwerk. De sultan stelde een hoekje beschikbaar aan de openbare weg waar een mooie winkel gebouwd werd met een glazen pui, waarvoor een symbolisch bedrag aan huur betaald werd. Dit werd het begin van de opmars van djokja.
In een artikel in Aziatische Kunst wordt afgedongen op de prestatie van Agnes Gesseler Verschuir: het succes van djokja zou te danken zijn aan de dalende zilverprijs.

Agnes aan de braillemachine
 Agnes aan de braillemachine
Na terugkeer in Nederland zette Agnes haar vrijwilligerswerk voor het blindeninstituut (brailletypen) voort. Ze heeft dit veertig jaar gedaan tot zij op 78-jarige leeftijd stierf.

Van de erfenis is een deel van het Djokja zilver nog steeds via kinderen en kleinkinderen in familiebezit.


Boven

Menu Djokja Terug - Ontstaan van Djokja Pagina: 15 februari 2009