Menu Djokja Terug - Wat is Djokja ? Geografie


Boven Rechts - Info Yogyakarta Links - Info Java Kotagede

Kaart van Yogyakarta - Kotagede

Kotagede vijf kilometer ten zuidoosten van Yogyakarta, in het vlakke gebied aan de voet van de vulkaan Merapi.

Vanaf de zevende eeuw waren verschillende Boeddhistische en Hindoeïstische vorstendommen aktief op Java. Vanaf de zestiende eeuw bestreek het Islamitische rijk Mataram een groot deel van Java. Oorspronkelijk was Kota Gede (in andere spellingen: Kottagedé, Kottagedeh) de hoofdstad hiervan. Toen de sultan verhuisde bleven de zilversmeden, die aan zijn hof leverden, achter in Kota Gede. Wel bleven zij voor het hof werken zolang de Javaanse adel kapitaalkrachtig genoeg was.
In 1755 werd Mataram met aandrang van de Nederlanders verdeeld in de sultanaten Djokjakarta en Soerakarta. In 1757 splitste Mankunegaran zich weer af van Soerakarta. Tijdens de Franse bezetting van Nederland, bestuurden de Engelsen Nederlands-Indië. In die tijd werd ook van Djokjakarta een klein apart vorstendom afgesplitst. De zilversmeden van Kota Gede leverden sindsdien aan vier vorstenhoven.


Boven

Menu Djokja Terug - Wat is Djokja ? Pagina: 1 december 2006